aanbod gebruikte units bedrijfsgebouwen kantoorruimte

Woongebouwen “De Trampoline” te Noordwijkerhout geopend

1-trampoline-3De tijdelijke huisvesting voor 144 Poolse arbeidsmigranten te Noordwijkerhout is door de Noordwijkerhoutse Wethouders Knapp en de Jong feestelijk geopend.

Middels het realiseren van deze woongebouwen kan de ongewenste woonsituatie in Bungalowpark Solassi te Noordwijkerhout worden opgeheven.

Trampoline is een van de eerste voorbeelden van uitvoering van gezamenlijk gemaakte afspraken en gestelde regels door gemeenten, huisvesters en werkgevers.

Huisvesting voor arbeidersmigranten te Noordwijkerhout

160314NoordwijkerhoutDe gemeente heeft een overeenkomst gesloten met het bedrijf Dutch Foreigner Care BV. Er komen maximaal 144 tijdelijke arbeidsmigranten te wonen.

Het complex gelegen aan de Schippersvaartweg bestaat uit twee woonlagen met daarin kant-en-klare wooneenheden, het totale vloeroppervlakte bedraagt 2.500 m2.

Werk Open Waard begint, tijdelijke huisvesting Open Waard

Werk Open Waard begint, tijdelijke huisvestingStart bouwrijp maken tijdelijke huisvesting Open Waard

Op 23 november jl. is er gestart met het bouwrijp maken en inrichten van de bouwplaats voor de bouw van tijdelijke huisvesting voor de bewoners van de Open Waard aan de Polderlaan in Poortwijk III. HW Wonen heeft de werkzaamheden uitbesteed aan Formulebouw.

Woongebouw thans zorgcentrum aangeboden.

Woongebouw thans zorgcentrum aangebodenFormulebouw verwacht een prachtig zorgcentrum bestaande uit 45 wooneenheden retour. Alle gewenste voorzieningen inclusief nevenruimtes zoals een recreatiezaal, woonkamers etc. zijn aanwezig. Deze huisvesting kan naast zorggerelateerde gebruikers eveneens ingezet worden als studentenhuisvesting, migrantenwoningen e.d.

Kantoren Oomen Agro BV te Marknesse.

Kantoren Oomen Agro BV te Marknesse.Oomen Agro bewaart, sorteert, verpakt en verhandelt uien voor klanten over de gehele wereld. Het bedrijf is opgericht in het jaar 2000 en ontstaan uit het akkerbouwbedrijf en koelbedrijf van de huidige eigenaar Jac Oomen. Op dit moment werken er 10 medewerkers bij het bedrijf en wordt er op de locatie in Marknesse jaarlijks circa 25.000 ton uien verwerkt.

Overzicht nieuws